Beperk de fiscale kosten van uw bedrijfswagen

Beperk de fiscale kosten van uw bedrijfswagen

De bedrijfswagen geeft regelmatig aanleiding tot debatten, vooral tijdens de verkiezingsperiode. Volgens sommigen is er te veel voor en niet genoeg volgens anderen. Zelfs de bepaling van het aantal in omloop zijnde bedrijfswagens is onderhevig aan onenigheid, zodat we het aantal alleen kunnen schatten, van zo’n 400.000 tot 700.000 voertuigen, van eenvoudig tot dubbel en zeer klein in vergelijking met het totaal van 5,7 miljoen in omloop zijnde voertuigen in België (bron: Statbel).

Maar wat is een bedrijfswagen? Het Wetboek Inkomstenbelastingen leert ons dat het een wagen is die toebehoort aan het bedrijfs en die voor persoonlijke doeleinden (uitsluitend of gedeeltelijk) gratis ter beschikking wordt gesteld van de werknemer of zijn manager. Het is daarom een voordeel, omdat u niet hoeft te betalen voor uw eigen voertuig en de Staat van wil u te belasten op dit voordeel dat wordt genoten in “natura” (in tegenstelling tot de in geld ontvangen vergoeding).

Praktisch voorbeeld

Stelt u zich het volgende geval voor: uw baas vertelt u dat uw oude bedrijfsauto volledig is afgeschreven en terugbetaald, hij wil hem vervangen. Meestal heeft u de keuze tussen een reeks vooraf bepaalde modellen met een zekere uitrusting of een maximaal budget … soms beide. Deze twee beperkingen houden rechtstreeks verband met de belastingheffing voor het bedrijf, dat de kosten van het voertuig maximaal wil aftrekken en de belastingimpact voor de werknemer zal beperken. Dat is goed.

Ten eerste moet men weten dat het voordeel in natura hoofdzakelijk wordt beïnvloed door de aankoopwaarde van het voertuig (inclusief BTW en kortingen) en door zijn CO²-uitstoot. Om het simpel te zeggen, hoe duurder het voertuig, hoe groter het voordeel in natura. Op dezelfde manier neemt het voordeel in natura toe, naarmate de CO²-uitstoot toeneemt. Goed nieuws is echter, dat het voordeel in natura daalt met 6% op elke verjaardag van het voertuig (met een drempel). Zodat in het 5e jaar het voordeel zal zijn afgenomen met 30% ten opzichte van het eerste jaar.

Laten we een voorbeeld nemen om dit alles beter te visualiseren: een medewerker krijgt een envelop met €40.000,- incl. BTW om zijn nieuwe voertuig te kopen, zonder beperkingen met betrekking tot het model, de cilinderinhoud en de CO²-uitstoot. Hij gaat langs bij de dealers en aarzelt tussen twee versies van hetzelfde model, de Audi A3.

1e optie: eene Audi A3 Sportback , 2 TFsi, Quattro, 134 gram CO². Hij voegt er enkele opties aan toe en komt op een totaal van €40.000,-.

Tweede optie: een Audi A3 hybride E-tron model, 36 gram de CO². Gezien de prijs van toegang, zal de werknemer het model Design nemen en over de prijs onderhandelen om uiteindelijk op €40.000,- uit te komen.

Demonstratie

Wat betreft de economische kant heeft de medewerker het contract gerespecteerd, hij heeft niet meer besteed dan de €40.000,- die zijn baas hiervoor had bestemd. De keuze tussen de beide modellen is ‘neutraal’. Maar wat betreft de fiscale kant, is het iets heel anders.
In feite wordt voor de werknemer, bij dezelfde prijs, het voordeel in natura en dus de belasting die hij zal betalen voor zijn keuze verdubbeld.

Als de werknemer tekent voor het TFsi-model (optie 1), zal het voordeel in natura het eerste jaar ongeveer €3.000,- bedragen en zal het hem een ​​netto belasting van ongeveer €1.500,- of ongeveer €6.600,- kosten in een periode van vijf jaar. Aan de andere kant, als de werknemer tekent voor het E-tron-model (optie 2), zal het voordeel in natura ongeveer €1.450,- zijn in het eerste jaar en kost het hem een ​​netto belasting van ongeveer €560,- of ongeveer €3.200,- in een periode van 5 jaar. Het verschil over 5 jaar is aanzienlijk en we kunnen duidelijk de impact van de C0²-uitstoot op het eindresultaat zien.

Weet wel dat vanaf 2020 de CO2-uitstoot van een hybride model in aanmerking kan worden genomen als de energetische capaciteit van het voertuig ten minste 0,5 kWh per 100 kg van het gewicht van datzelfde voertuig is. Als dit niet het geval is, moet de CO²-uitstoot van de equivalente benzine-/dieselversie worden gebruikt. Deze trend om minder “schone” voertuigen te belasten zal naar alle waarschijnlijkheid alleen maar toenemen in de komende jaren.

Vanaf dan liefst zo snel mogelijk overstappen op elektrisch/hybride

Julien Grafé *
Accountant en belastingconsulent


“Dit artikel is geen juridisch advies, maar informatie die begrijpelijk dient te zijn voor een zo groot mogelijk aantal lezers. Derhalve kan de auteur in geen enkel geval verantwoordelijk worden gesteld, alhoewel hij met alle zorg deze tekst heeft opgesteld. Elke beslissing die door een lezer wordt genomen dient gebaseerd te zijn op een juridisch en specifiek advies voor zijn eigen situatie.”

Dit artikel is auteursrechtelijk beschermd. Het gehele of een deel van dit artikel mag niet worden gekopieerd of gebruikt, in de ruimste zin van het woord, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende: www.greencars.be


* Julien Grafé is lid van het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten. Hij oefent sedert meer dan 10 jaar audit, boekhouden en fiscaliteit uit. Hij bezit een Master in Commerciële Wetenschappen en een graduaat in boekhouden. Hij is tevens bestuurder van de fiduciaire FTA Consulting BVBA, gevestigd te Brussel.


Publicité

Delen