China versnelt elektrische overschakeling

China versnelt elektrische overschakeling

In 2017 werden in China ruim 600.000 elektrische en hybride voertuigen ingeschreven. Alleen al in de maand december waren er dat meer dan 100.000! Is dit het begin van de ommekeer?

China is op dit ogenblik de belangrijkste markt voor elektrische auto’s ter wereld. Gedurende de eerste negen maanden van 2017 werden er op deze markt dubbel zoveel elektrische wagens (ong. 230.000) dan in Europa (100.000). Gespreid over het ganse jaar werden er – wanneer we de plug-in hybrids meetellen – meer dan 600.000 elektrische auto’s verkocht. Elke maand neemt hun aandeel toe. Gedurende december 2017 werden er ruim  100.000 elektrische voertuigen ingeschreven! Dat zijn indrukwekkende cijfers, maar je moet ze wel zien in het licht van de totale Chinese automarkt die jaarlijks goed is voor ongeveer 30 miljoen nieuwe inschrijvingen. Ondanks de mooie vooruitgang in absolute cijfers, blijft elektrische mobiliteit ook in China een fenomeen in de marge. Daarin zou evenwel snel verandering kunnen komen, want Peking heeft nieuwe quota’s opgesteld. Volgend jaar zou men mogelijk een miljoen nieuwe elektrische inschrijvingen kunnen halen. Die zullen in hoofdzaak worden geleverd door nationale constructeurs. De 600.000 (elektrische en hybride) modellen die in 2017 werden ingeschreven, waren voor 96% Chinese producten!


Publicité

Delen