De fiscale aftrekbaarheid van hybride- en elektrische voertuigen die voor professionele doeleinden gebruikt worden

De fiscale aftrekbaarheid van hybride- en elektrische voertuigen die voor professionele doeleinden gebruikt worden

De laatste 10 jaar is het belastingstelsel voor bedrijfsauto’s regelmatig veranderd. Of het nu gezien wordt vanuit het oogpunt van aftrekbaarheid van BTW, vanuit de kosten bij bedrijfsbelasting of zelfs vanuit de belastingheffing bij fysieke personen voor aan werknemers en directeuren van bedrijven ter beschikking gestelde bedrijfsvoertuigen, het is gevaarlijk geworden om op middellange termijn fiscaal vooruit te kijken. 2018 Vormt geen uitzondering, in tegendeel.

Nochtans was niets veranderd toen we op de ochtend van 1 januari 2018 fris en in een goed humeur wakker werden. U kon — en kunt nog steeds — de kosten van voertuigen in dezelfde mate aftrekken als in 2017.

Dus waarom al die heisa? Omdat 1 januari 2018 gehanteerd is als omslagdatum qua belastingstelsel. De voertuigen die voor die datum gekocht zijn blijven onderworpen aan het belastingstelsel dat gold tot 31 december 2017. Daar staat tegenover dat voertuigen gekocht na 31 december 2017 op 1 januari 2020 aan nieuwe regels onderworpen zullen zijn.

Concreet gelden de volgende regels tot de wederverkoop van uw bolide, als u uw beroepswagen voor 1 januari 2018 heeft verworven:

  • Als u uw activiteit als zelfstandige uitoefent, zijn de kosten van voertuigen aftrekbaar ter hoogte van 75% van het professionele gebruik.
  • Als u uw activiteit middels een bedrijf uitoefent, zijn de kosten aftrekbaar volgens een percentage dat bepaald is door de CO2-emissie van het voertuig. De schijven voor aftrekbaarheid lopen van 50% tot 100%.

Als u gebruik maakt van de auto-salon om uw nieuwe bedrijfsvoertuig te verwerven, dan zult u ook onderworpen zijn aan de bovenvermelde regels tot 31 december 2019. Vanaf 1 januari 2020 zal het belastingstelsel voor uw voertuig veranderen, soms radicaal.

Eerste noviteit: of u als zelfstandige of in een bedrijf uw activiteit uitoefent zal geen verschil meer maken voor de fiscale behandeling van uw voertuigkosten.

Vervolgens zal het percentage voor de aftrekbaarheid van kosten de volgende nieuwe formule volgen:

120% – (0,5% x aantal grammen CO2 /km)
 

Het resultaat, afgerond op de komma, zal in ieder geval nooit hoger kunnen zijn dan 100% (geen 120% aftrekbaarheid meer voor elektrische voertuigen), noch lager dan 50% (uitzondering: 40% als het CO2-emissieniveau hoger is dan 200).

Daarnaast zullen hybride voertuigen ingedeeld worden in echte hybriden en onechte hybriden. Een “echte hybride” is datgene waarvan de batterij meer dan 0,6 kWh per 100 massakilo levert. Deze goede leerling kan de bovenstaande formule toepassen. Als het voertuig niet dit doel van 0,6 kWh/massa-kg haalt, dan zal deze gezien worden als “onechte hybride”. Deze slechte leerling zal zich gestraft zien omdat hij in de formule niet het CO2-niveau van zijn voertuig kan gebruiken, maar het CO2-emissieniveau van diens equivalent met verbrandingsmotor.

Men kan zeer kritisch zijn over deze nieuwe regels.

Deze zullen toegepast worden in 2020, niet daarvoor. Gezien de zeer korte levensduur van belastingwetten deze laatste paar jaren is het niet gek om te denken dat deze maatregelen aangepast zouden kunnen worden voor die termijn.

Ten tweede, zelfs als men moreel de persoon kan “veroordelen” die een hybride voertuig koopt met als enige doel te profiteren van het belastingvoordeel en zonder de intentie iets anders te gebruiken dan de sport-stand van zijn voertuig (met benzine/diesel), men kan niet alle gebruikers van onechte hybriden over dezelfde kam scheren. Er zijn velen die “het spel spelen” voor hun dagelijkse verplaatsingen. Ten laatste — en niet als geringste — is er het probleem hoe de aftrekbaarheid van uw onechte hybride te berekenen als er geen verbrandingsmotor-equivalent bestaat?

Zoals vaak met zulke fiscale maatregelen met politiek-electorale en budgettaire motivaties die met spoed tegen het einde van het jaar worden opgesteld, kan de belastingplichtige, als kop van Jut, niet ophouden met lachen, of huilen… naar keuze.

Julien Grafé *
Accountant en belastingconsulent


“Dit artikel is geen juridisch advies, maar informatie die begrijpelijk dient te zijn voor een zo groot mogelijk aantal lezers. Derhalve kan de auteur in geen enkel geval verantwoordelijk worden gesteld, alhoewel hij met alle zorg deze tekst heeft opgesteld. Elke beslissing die door een lezer wordt genomen dient gebaseerd te zijn op een juridisch en specifiek advies voor zijn eigen situatie.”


* Julien Grafé is lid van het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten. Hij oefent sedert meer dan 10 jaar audit, boekhouden en fiscaliteit uit. Hij bezit een Master in Commerciële Wetenschappen en een graduaat in boekhouden. Hij is tevens bestuurder van de fiduciaire FTA Consulting BVBA, gevestigd te Brussel.


Publicité

Delen