Belasting op de inverkeerstelling in Brussel en in Wallonië voor nieuwe auto’s

De belasting op de inverkeerstellling (BIV) is slechts eenmaal in de maand volgend op de registratie vereist. Wanneer uw registratieverzoek is geregistreerd, ontvangt u een betalingskennisgeving.

De belasting wordt berekend in Wallonië en Brussel op basis van het fiscaal vermogen (pk), volgens een degressieve schaal die afhankelijk is van de leeftijd van de auto.

In het geval dat de kracht van een gegeven motor in fiscaal vermogen (pk) en kilowatt (kW) verschilt met betrekking tot het bedrag van de belasting, is dit de hoogste belasting die zal worden gekozen.

U vindt in de onderstaande tabel alle informatie met betrekking tot de BIV.

fisc. PK en / of kw Benzine of Diesel Euro 4 LPG
Tot 8 Tot 70 62,00 €
van 9 tot 10 van 71 tot 85 123,00 €
van 11 tot 11 van 86 tot 100 495,00 € 197,00 €
van 12 tot 14 van 101 tot 110 867,00 € 569,00 €
van 15 tot 15 van 111 tot 120 1.239,00 € 941,00 €
van 16 tot 17 van 121 tot 155 2.478,00 € 2.180,00 €
meer dan 18 meer dan 156 4.957,00 € 4.659,00 €