Belasting op de inverkeerstelling in Vlaanderen

De belasting op de inverkeerstellling (BIV) is slechts eenmaal in de maand volgend op de registratie vereist. Wanneer uw registratieverzoek is geregistreerd, ontvangt u een betalingskennisgeving.

In tegenstelling tot Wallonië en Brussel wordt de BIV in Vlaanderen berekend met behulp van een complexere berekeningsmethode die rekening houdt met de milieucriteria van de auto, zoals de CO2-uitstoot, de EURO-norm en het type brandstof.

Om het bedrag van de BIV duidelijk te definiëren, raden we u aan om de simulator van de Belastingdienst van het Vlaamse Gewest te bezoeken door op de onderstaande link te klikken:

https://belastingen.fenb.be/vfp-portal-pub2-web/simulatieVerkeersbelasting.html#/q/top