VAA – Voordeel Alle Aard

1. Waar hebben we het over?

VAA is een voordeel dat een werkgever of bedrijf biedt aan een van zijn werknemers of aan zijn manager(s). Aangezien dit voordeel als een professioneel inkomen wordt beschouwd, moet de begunstigde belasting betalen over het bedrag dat overeenkomt met de waarde van het VAA.

2. Sinds 1 januari 2012 is de wetgeving veranderd

Sinds de inwerkingtreding van de nieuwe wetgeving is het bedrag van het voordeel alle aard van bedrijfswagens dat door de werkgever en de werknemer is betaald, gewijzigd. Er wordt nu rekening gehouden met nieuwe elementen: de adviesprijs van de auto en de opties (inclusief btw), de ouderdom van de auto en de CO2-uitstoot.

3. Bent u een begunstigde van een bedrijfswagen?

Als u een bedrijfswagen heeft dat u voor privédoeleinden kunt gebruiken, dan wordt u belast op de VAA.

Meer informatie: finances.belgium.be/fr/