Europa is het dan toch eens over de CO2-doelstellingen voor de autosector

Europa is het dan toch eens over de CO2-doelstellingen voor de autosector

Het Europees parlement en de Europese Raad die de lidstaten verenigt zijn eindelijk tot een overeenstemming gekomen rond de toekomstige CO2-uitstootnormen voor de autosector.

 

De Europese Commissie, die de lidstaten bij elkaar brengt, wou dat de CO2-uitstoot van de autosector tegen 2030 zou dalen met 35 procent. De gedeputeerden van de Europese Raad waren meer ambitieus en streefden naar een reductie van 40 procent. Na vele discussies hebben de onderhandelaars voor de gulden middenweg gekozen: in vergelijking met 2021 moet de CO2-uitstoot van de Europese autosector tegen 2030 dalen met 37,5 procent. Ter herinnering: het streefdoel tegen 2021 ligt op een gemiddelde uitstoot van 95 g/km.

Al 15 procent minder in 2025

Voor 2025 is trouwens al een tussendoelstelling vastgelegd. Tegen dan moeten de autobouwers de uitstoot al met 15 procent hebben teruggedrongen in vergelijking met 2021. Dat belooft een stevige uitdaging te worden voor de sector, zeker nu de dieseloptie (waarmee gemakkelijker een lagere CO2-uitstoot kan worden gehaald dan met benzinemotoren) stilaan verdwijnt… De elektrische weg lijkt dus steeds meer onvermijdelijk voor de mobiliteit op het Oude Continent. Let wel: voor bedrijfsvoertuigen liggen de ambities iets lager, want zij moeten tegen 2030 maar 31 procent minder CO2 uitstoten.


Publicité

Delen