Europa wil meer “Greencars”

Europa wil meer “Greencars”

Het Europees Parlement heeft een wetsvoorstel aangenomen rond de reductie van de CO2-uitstoot van nieuwe auto’s. Niet alleen wil het Parlement een vermindering van de uitstoot met 40 procent bekomen tegen 2030, het wil ook dat het aandeel modellen met een uitstoot van minder dan 50 g/km klimt naar 35 procent. Anders volgen er boetes.

 

De Europese afgevaardigden hebben een wetsvoorstel aangenomen dat oplegt dat de CO2-uitstoot van het volledige Europese wagenpark tegen 2030 met 40 procent omlaag moet. Daarmee is het Parlement nog strenger dan de 30 procent die de Commissie oorspronkelijk had gevraagd. In het voorstel is bovendien al een tussentijdse drempel van 20 procent opgenomen tegen 2025. En daar houdt het niet op, want in het wetsvoorstel staat nog een ander ambitieus doel.

35 procent

De autobouwers “moeten garanderen dat auto’s en bestelwagens met weinig tot geen uitstoot (minder dan 50 g CO2/km) tegen 2030 een marktaandeel hebben van 35 procent, en tegen 2025 van 20 procent”. Dat zou het aandeel elektrische en plug-in hybride modellen op het Oude Continent een duw in de rug moeten geven. Ter vergelijking: vandaag zijn elektrische auto’s in Europa goed voor minder dan 1,5 procent van de nieuwe inschrijvingen.

Europese batterijen

Constructeurs die de doelstellingen niet halen, mogen zich verwachten aan forse boetes. Het geld dat op die manier wordt ingezameld, zal worden ingezet “om werknemers te herscholen die getroffen worden door de evoluties in de autosector”. In hun officiële persbericht zeggen de afgevaardigden bovendien te willen pleiten voor steun aan de Europese sector van de batterijproductie.

Onderhandelingsbasis

Het voorstel is aangenomen door het Parlement met 389 stemmen voor, 329 tegen en 41 onthoudingen, maar dat wil niet zeggen dat het zo in voege zal treden. Het is eerder een onderhandelingsbasis voor de Europese Raad om de einddoelstellingen vast te leggen, die dan wel degelijk verplichte kost zullen worden voor de sector.


Publicité

Delen