Verkoopsvoorwaarden

Algemene verkoopsvoorwaarden omtrent de advertenties

Greencars oordeelt als enige over het aanvaarden van een advertentie et behoudt zich eenzidig het recht om een advertentie te aanvaarden.

De advertentietarieven van Greencars kunnen ontvangen worden door een mail te sturen met de volledige gegevens van de aanvrager naar pub@greencars.be.

Alle advertenties verschijnen op Greencars onder de enige verantwoordelijkheid van de adverteerder die Greencars kwijt van alle verantwoordelijkheid wat betreft de inhoud en de presentatie van zijn advertenties.

Wanneer een adverteerder een bestelling geplaatst heeft door de ondertekening van een bestelbon, kan hij zijn bestelling niet meer annuleren, zelfs gedeeltelijk. Het geheel van zijn bestelling wordt hem dan gefactureerd, zelfs indien hij beslist om de publicatie van zijn advertentie af te zien.

De facturen van Greencars zijn contant betaalbaar of tegen een op de factuur vermelde vervaldatum. Iedere andere wijze van betaling moet vooraf schriftelijk overeengekomen worden.

Klachten aangaande de facturen dienen ons te bereiken in een periode van vijf dagen die volgt op de uitgifte van de facturen.

Bij niet-betaling op de vervaldatum is een strafbeding van 20% met een minimum van 100,00 € verschuldigd te samen met nalatigheidsinteresten van 1% per maand.

In geval van geschil zijn enkel de Vrederechter van Waver en de rechtbanken van Nijvel bevoegd.