Instellingen / Organisaties

Vias institute

De verkeersveiligheid verbeteren, samen met de mobiliteit en de maatschappelijke veiligheid. Dat is het doel van Vias institute als belangrijk Belgisch kenniscentrum. Om de maatschappelijke risico’s te verminderen, willen we onze kennis delen en onze ervaring zo breed mogelijk inzetten – zowel voor individuele klanten als voor de samenleving in haar geheel.
http://www.vias.be

De Gewestelijke Mobiliteitscommissie

De Gewestelijke Mobiliteitscommissie (GMC) is een belangrijke plaats waar talrijke actoren elkaar op regelmatige basis kunnen ontmoeten: de gewestelijke administratie, de gemeenten, openbare en private vervoersoperatoren (zowel de federale, Vlaamse als de Waalse), gebruikers (van alle vervoerswijzen, gaande van personen met een beperkte mobiliteit tot autocarchauffeurs), buurtbewoners, vakbonden, werkgevers, enz.
https://mobilite-mobiliteit.brussels

Provinciale Commissie Verkeersveiligheid (PCV)

De PCV onderzoekt kleinschalige maatregelen ter verbetering van de verkeersveiligheid op de Vlaamse gewestwegen die niet onder de methodiek van het Mobiliteitsdecreet vallen. Deze maatregelen moet relatief snel op het terrein geïmplementeerd kunnen worden. De PCV moet elk dossier afgehandeld hebben binnen een tijdsspanne van 2 maanden, te rekenen vanaf het binnenkomen van de aanvraag op de afdeling.
http://www.mobielvlaanderen.be/overheden/artikel.php?id=126

Belgische Wegenvereniging!

De Belgische Wegenvereniging (BWV), een apolitieke vereniging zonder winstoogmerk (vzw), verenigt de verschillende spelers – uit de openbare en private sector – die betrokken zijn bij de aanleg, het beheer en de exploitatie van wegeninfrastructuur in België.
http://www.abr-bwv.be

Educam

Het kennis- en opleidingscentrum van de autosector en aanverwante sectoren.
http://www.educam.be

AWSR

L’Agence wallonne pour la Sécurité routière (AWSR) est une asbl présidée par le Ministre du Gouvernement wallon qui a la sécurité routière dans ses attributions.
http://www.awsr.be/

Touring

Veel Belgen denken bij de naam Touring onmiddellijk aan de wegenwachters die automobilisten met autopech komen depanneren. En toch is Touring vandaag veel meer …
https://www.touring.be

VAB

VAB biedt naast pechverhelping bij auto, motor en fiets ook reisbijstand, aan- en verkoop van tweedehandswagens, rijschool en diagnosecentrum aan.
https://www.vab.be

Febiac

FEBIAC vzw is de federatie van de auto- en tweewielerindustrie in België en het Groothertogdom Luxemburg, en heeft meer dan 100 jaar ervaring. Zij vertegenwoordigt de constructeurs en invoerders van de vervoermiddelen op de weg (personenwagens, bedrijfsvoertuigen, gemotoriseerde tweewielers, fietsen) in België en Luxemburg; en dit op Europees, internationaal, federaal en regionaal niveau.
https://www.febiac.be/

De Belgische Associatie voor wagens op aardgas

NGVA is de afkorting ‘Natural Gas Vehicle Association’. In 2011 werd het NGV-platform gelanceerd door de belangrijkste NGV-stakeholders die in België actief zijn: gasmaatschappijen, exploitanten van tankstations en federaties van de automobielsector.
http://www.ngva.be/nl/over-ngva